MERE OM PSYKOTERAPI

Stress og udbrændthed

Stress er et meget udbredt fænomen i vores vestlige kultur og snart i det meste af verden. Der er ganske mange årsager til dette, og har du brug for hjælp kan jeg hjælpe dig gennem terapeutisk samtale.

Der er et udpræget og øget pres i vores kultur. Dette pres påvirker os som mennesker. Idealet er i mange sammenhænge, at vi i vores arbejdsliv skal udvikle os, vi skal være mere og mere effektive, vi skal være omstillingsparate, vi skal opnå karriereudvikling osv.

I vores fritid skal vi leve op til andre idealbilleder omkring “det gode liv”, den gode familie, de smukke og skønne oplevelser. Vi synes måske selv at vi skal selv være smukke, sportstrænede idealbilleder. Der opstår i manges liv både et ydre og indre pres, som kan være svært at bære gennem længere tid. Vi kan komme til at leve et liv i angst for ikke at slå til, ikke at være god nok, aldrig at nå i mål.

Når vores psyke er under pres gennem lang tid, kan det komme til at føles som en normaltilstand. Vi opdager måske ikke, at vi er voldsom pressede, før vi en dag bryder helt sammen over noget, vi synes kunne være en bagatel. Hvis vi når herud hvor stress er en sygdomstilstand, må vi erkende, at der ofte er lang vej tilbage til en sund tilstand. En evt. sygemelding kan tage det ene og andet med sig. Vi risikerer måske at komme i en større livskrise.

Her er terapeutisk samtale et vigtigt redskab til at komme tilbage på sporet eller til et måske nyt liv. Det vil ofte være nødvendigt at samarbejde med en læge, så tilstanden bliver vurderet fra en medicinsk vinkel og en eventuel sygemelding bliver givet, hvis det skønnes relevant. Der bør også foretages en vurdering mhp. eventuel medicinering, hvis stresssymptomerne er voldsomme.

Oplever du også til tider en følelse af stress og udbrændthed, så kontakt mig nu på +45 40 55 92 70. Jeg har hjulpet mange med stress fra områder som Aarhus og Viborg.

psykoterapeut Lars Roed Andersen

8900 Randers C