MERE OM PSYKOTERAPI

Angst

Ordet angst bliver af mange opfattet som noget voldsomt og måske patologisk/sygdomsrelateret. Hvis man gennem mange år har arbejdet med sig selv og andre, vil man opdage at angst styrer rigtig meget i vores liv. Dermed er det et langt mere almindeligt begreb og et vilkår i et hvert menneskes liv. Det er min intention gennem at skrive dette, at afmystificere og nedtone begrebet angst og gøre det forståeligt, at det er et almen menneskeligt vilkår. Det er noget der dermed påvirker os alle i vores daglige liv. Vi er udfordret, fordi vi tidligt i livet har oplevet, at vi skal være på en bestemt måde for at være “rigtige”. Dette er i forhold til vores forældre og søskende i vores tidlige liv Senere i livet oplever vi måske at skulle være på en “bestemt” måde i forhold til de fleste af vore sociale kontaktflader. Det er i forhold til vore kæreste, samlever vores/deres børn, kolleger, chefer osv. Vi er ofte udfordret overalt og også i vores eget selskab. Der lever en angst i os for ikke at være god nok. Som jeg ser det, ser virkeligheden helt anderledes ud. Vi er i virkeligheden gode nok, præcis som vi er. Det tager ofte mange år at forstå dette dybt i os, men får vi blot en lille følelse for os selv i forhold til denne angstproblematik, er vi allerede på vej. Ønsker vi at slippe den dybere del af angsten og derigennem slippe fri, ligger der et stort forandringspotentiale i os. Der skal et stort og dybtgående arbejde til. Det vil kræve viljen, modet og tålmodigheden til at gå i proces i et decideret selvudviklingsarbejde over år, hele livet.

Ønsker du også at få hjælp med din angst? Så kontakt nu på +45 40 55 92 70. Jeg har hjulpet mange med angst fra områder som Viborg og Aarhus.

psykoterapeut Lars Roed Andersen

8900 Randers C