MERE OM MEDITATION

Mere om meditation

Stress

Stress er et meget udbredt fænomen i vores vestlige kultur og snart i det meste af verden. Der er ganske mange årsager til dette, og det vil føre for vidt på denne side at gå dybere ind i de mange årsagssammenhænge. Men…. man ved i dag gennem forskning og mange tusind år med meditativ erfaring, at meditation påvirker vores stressniveau i positiv retning, hvis meditationstræning udføres over tid og jævnligt – måske dagligt.

Kontakt til krop og følelser kan opnås gennem meditation, og denne kontakt og forankring kan mindske vores stressniveau. Rent neurologisk påvirker meditationen vores “kæmp eller flygt center i hjernen, således at aktiviteten i dette område mindskes. Dermed sker mindskelse af en lang række hormonelle frisættelser i kroppen, og de negative påvirkninger såvel fysiske som psykiske modvirkes.

psykoterapeut Lars Roed Andersen

8900 Randers C