MERE OM MEDITATION

Mere om meditation

Smertehåndtering

Lider man af kroniske smerter, er man ofte henvist til at tage medicin livslangt. Medicinen har tit en lang række bivirkninger, som også påvirker vores liv, vores fysik og måske psyke. Måske har man været udsat for flere operationer, som havde til hensigt at minske eller fjerne smerterne uden resultat.

På flere universiteter rundt om i verden har man forsket i, hvordan meditation og mindfulness kan påvirke vores smerter i positiv retning. Man har fået rigtig gode resultater ved at træne meditation og mindfulness med kroniske smertepatienter. Effekten skyldes bl.a. at vores smerteopfattelse er påvirket af hjernens amygdala, som også er vores “flygt eller kæmp center”.

Meditation påvirker og nedsætter aktiviteten i dette center og kan derfor potentielt ændre vores smerteopfattelse. 

Endvidere kan man gennem meditativ træning og terapeutisk forståelse af ens livs- og smertesituation, få en form for accept af ens smerter. Det er en accept som ikke fjerner smerterne, men bringer dem i baggrunden i forhold til ens liv. Det føles dog i realiteten som om smerterne er mindsket eller i bedste fald væk for en tid. Man kan altså på en måde gennem meditation lære at leve bedre med sine smerter.

psykoterapeut Lars Roed Andersen

8900 Randers C