MERE OM MEDITATION

Mere om meditation

Meditation og mindfulness

Meditation har været kendt gennem årtusinder og har ofte været knyttet sammen med spiritualitet og/eller religion. Meditationen er gennem de seneste mere end 40 år blevet genstand for grundig undersøgelse og forskning. På University of Massachusetts Medical Center introducerede Jon Kabat-Zin den Budhistiske meditations praksis og filosofi, som siden er blevet genstand for undersøgelse, forskning og udbredelse gennem bl.a. klinisk psykologi, psykiatri, i almen lægepraksis m.v. 

Meditation spænder fra de helt enkelte øvelser, hvor opmærksomheden er rettet mod ens vejrtrækning med en intention om at komme tilstede i nuet, til avancerede meditationer som gennem mange års træning, kan bringe til en dybere forståelse og accept af livets sammenhænge.

psykoterapeut Lars Roed Andersen

8900 Randers C