MERE OM MEDITATION

Mere om meditation

Angst/skræk

Ordet angst bliver af mange opfattet som noget voldsomt og måske patologisk/sygdomsrelateret. Hvis man gennem mange år har arbejdet med sig selv og andre, vil man opdage at angst styrer rigtig meget i vores liv. Dermed må det anses for at være et langt mere almindeligt begreb og et vilkår i et hvert menneskes liv. Det er min intention gennem at skrive dette, at afmystificere og nedtone begrebet angst og gøre det forståeligt, at det er et almen menneskeligt vilkår og det dermed påvirker os alle i vores daglige liv.

Meditation påvirker vores angstniveau i positiv retning på flere planer. Ved kontakt med krop og følelse kan man over tid erfare, at ud fra et mere modent jeg, er der mindre at være bange for end man tror. Man kan erfare en forankring af psyke eller følelse som gør, at man kan være i livet ud fra et mere trygt ståsted.

På det rent neurologiske plan kan man forskningsmæssigt måle, at meditation nedsætter aktiviteten i hjernens angstcenter amygdala og dermed mindsker vores angst.

Det kræver, at man træner meditation og måske over tid får en daglig praksis med at meditere. Det er nødvendigt hvis man ønsker en dyberegående og langvarig effekt af det meditative arbejde.

psykoterapeut Lars Roed Andersen

8900 Randers C